Vogels

98. Kleine karrekiet

97. Slobeend

96. Grote bonte specht

95. Zeearend

94. Winterkoninkje

93. Gele kwikstaart

92. Puttertje

91. Grutto

90. Heggenmus

89. Drieteenstrandloper

88. Zwarte gier

87. Amerikaanse Torenvalk

86. Amerikaanse kleine zilverreiger

85. Bahamapijlstaart

84. Saffraanvink

83. Bruine pelikaan

82. Koningsstern

81. Amerikaanse kleinste strandloper

80. Geelkruinkwak

79. Maisparkiet

78. Gele zanger

77. Fregatvogel

76. Musduif

75. Groene kolibri

74. Zuidelijke karakara

73. Witbuikreiger

72. Caribische flamingo

71. Naaktoog duif

70. Roodkraaggors

69. Amerikaanse overloper

68. Geelgors

67. Caribische Spotlijster

66. Caribische troepiaal

65. Gestreepte karakara

64. Suikerdiefje

63. Gele troepiaal

62. Oranje troepiaal

61. Torenvalk

60. Kuifeend

59. Tureluur

58. Kleine strandloper

57. Huiszwaluw

56. Bruine kiekendief

55. Lepelaar

54. Zilvermeeuw

53. Bontbekplevier

52. Wulp

51. Bergeend

50. Fazant

49. Graspieper

48. Groenling

47. Tapuit

46. Kleine mantelmeeuw

45. Stormmeeuw

44. Kokmeeuw

43. Stadsduif

42. Buizerd

41. Grote lijster

40. Watersnip

39. Kleine plevier

38. Zwarte stern

37. Kievit 

36. Dwergmeeuw

35. Visdief

34. Roek

33. Tjiftjaf

32. Spreeuw

31. Turkse tortel

30. Boomkruiper

29. Pimpelmees

28. Vink

27. Boerenzwaluw

26. Gaai

25. Fuut

24. Brandgas

23. Mandarijneend

22. Waterhoen

21. Zanglijster

20. Zwartkop

19. Koolmees

18. Kuifeend

17. Meerkoet

16. Aalschover

15. Blauwe reiger

14. Gierzwaluw

13. Ooievaar

12. Scholekster

11. Ekster

10. Witte kwikstaart

9. Roodborst

8. Grauwe gans

7. Knobbelzwaan

6. Nijlgans

5. Wilde eend

4. Huismus

3. Merel 

2. Zwarte kraai

1. Houtduif