Ellsworth Kelly (Wikipedia)

Carter Forster over EK, Haus der Kunst, 2010 (YouTube).