• ... The Turbulent Field ... Jaap Boonstra


  We leven in het postmodern tijdperk, gekenmerkt door grote persoonlijke vrijheid, specialisatie, pluriformiteit en complexiteit, globalisering, communicatietechnologie en schier ongelimiteerde mogelijkheden. Actoren geven in deze context betekenis en creëren nieuwe interacties waarin resultaten tot stand komen, effecten worden gerealiseerd en waarin vernieuwing kan opbloeien. Chaos en orde zijn in deze opvatting geen tegenstellingen, ze liggen naast elkaar.
  (Lopen over Water, 2000.)

 • ..... Samenwerking ..... Lynn Margulis


  De evolutie put zijn grootste dynamiek niet uit concurrentie (vaak verwoord in het beroemde adagium the survival of the fittest) maar uit samenwerking tussen soorten.
  Samenwerking is de natuurlijke bron van iedere vernieuwing en ontwikkeling.
  Natuurlijke selectie is slechts de eindredactie van de verandering, niet de oorzaak.
  (Symbiosis in cell evolution, 1981.)

 • ... Mens van 21e eeuw ... Jan Huisman


  De mens is een authentiek, zichzelf ontwikkelend wezen die onmisbaar onderdeel is van de zich ontvouwende toekomst.
  Vanuit een gezamenlijke verdieping in de toekomst kan een meer fundamentele verschuiving in denken, houding, praten en (collectief) handelen plaats vinden, die organisaties transformeert en mensen in hun creativiteit en authentieke kracht zet.
  (www.krachtenco.nl, 2000.)

 • … De ander en het andere… Toneelgroep Oostpool


  Onze samenleving is een, op het eerste gezicht, open samenleving. We kunnen contact maken met wie we maar willen. Het gevolg van die vrijheid is dat onze werelden fragmenteren. Je kunt niet met alles en iedereen in verbinding zijn. We moeten kiezen. Kiezen doe je op basis van interesse, belang en herkenning. Dit heeft tot gevolg dat de verbindingen die we aangaan op ons eigen terrein blijven. De vrijheid en veelheid brengen dus een tegenover-gestelde neiging teweeg: we zijn steeds beter in staat te vermijden wat ons niet interesseert, of wat ons niet bevalt. We houden onszelf gevangen in het bekende. We worden ongerust van anders-denkende nieuwelingen, we zijn geobsedeerd door veiligheid, we zien onze denkbeelden liever bevestigd dan bevraagd. Kortom, de waarde van de ontmoeting met het onbekende of de ‘ander’ staat onder druk.
  (www.toneelgroepoostpool.nl, 2022.)

 • …Kunst van het maken… Hogeschool Kunsten Utrecht


  Onze maatschappij heeft creatief makerschap nodig binnen stimulerende en ondersteunende multidisciplinaire projectpraktijken. Waarin actief verbindingen worden gelegd tussen artistieke en creatieve andere werkgebieden, disciplines en hybride beroepspraktijken.
  (De kunst van HKU: nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen. www.hku.nl, 2020.)